Datalogic laser

Click here to edit subtitle

Sprejmi piskotke/Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

Lasersko markiranje omogoča učinkovite rešitve za sledenje v avto, živilski, elektro, elektronski, medicinski dejavnosti,... Datalogic razvija visoko tehnološke rešitve označevanja na osnovi FIBER, DPSS, GREEN, UV in CO2 laserjev. Enovita in Inovativna programska oprema, prijazna do uporabnika, zagotavlja krmiljenje celotne ponudbe laserskih sistemov.


Lasersko markiranje omugučava solucije obeleživanja u auto industriji, na metalne i platičke materiale, medicinsku opremu, u elektronski industiriji, sledljivost kod pakiranja,... Datalogic razvija visoku tehnologiju obeleživanja na osnovi FIBER, DPSS, GREEN, UV i CO2 lasera.


Laser Marking is focused on providing top value solutions for automotive, metal tools, plastic elements, medical, electronics and packaging. Datalogic offers high level technology in marking equipment  based on FIBER, DPSS, GREEN, UV and CO2 lasers.

Ласерско маркирање је фокусирано на омогућавање најбољих солуција за аутомобилску индустрију, металне алате, пластичне елементе, електронику и системе паковања. “Datalogic“ нуди технологију високог квалитета са опремом за ласерско маркирање базираном на FIBER, DPSS , GREEN , UV и CO2 ласерима.

ДОБРОДОШЛИ!

Lasersko markiranje je fokusirano na omogućavanje najboljih solucija za automobilsku industriju, metalne alate, plastične elemente, elektroniku i sisteme pakovanja. “Datalogic“ nudi tehnologiju visokog kvaliteta sa opremom za lasersko markiranje koja je bazirana na FIBER, DPSS, GREEN , UV i CO2 laserima.

Industrijski laserski markirni sistemi!

Markirni sistemovi za inudstriju!

Industry Laser Marking Systems!

Индустријски ласерски системи за маркирањ

Novice - Novosti - News

VLase - nova serija

- prenovljena serija sistemov iz družine VLase (IR, GREEN in UV sistem)

- posodobljen kontroler z vgrajenim I/O, z lastnim operacijskim sistemom Win 7

- prenova sistema iz familije VLase (IR, GREEN i UV sistemi)


- novi kontroler sa integriranim I/O, vlastiti operativni sistem Win 7